• slide

Aktuality

Římskokatolická farnost Pečky

Římskokatolická farnost Pečky

Římskokatolická farnost Pečky byla zřízena 1. ledna 1947. Do té doby patřily Pečky s nově vybudovaným kostelem sv. Václava (1913) a farní budovou (1941) k farnosti Dobřichov. Od 1.8.1941 byla zřízena expositura, o rok později byla zavedeny samostatné matriky.  S účinností od 1. ledna 2005 sloučil arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk Římskokatolickou farnost Dobřichov, Římskokatolickou farnost Plaňany, Římskokatolickou farnost Ratenice a Římskokatolickou farnost Skramníky s Římskokatolickou farností Pečky.  Více o farnosti

DVD z oslav 100. výročí posvěcení kostela sv.Václava v Pečkách

Slavnostní bohoslužba k 100. výročí posvěcení kostela sv.Václava v Pečkách na DVD. DVD je k disposici ke koupení na faře v Pečkách.