Zpět na aktuality

Přehled sbírek v roce 2023

SBÍRKY 2024

leden 2024   –     Tříkrálová

21. ledna      –     Sbírka v rámci neděle Božího slova      *

26. února      –     Haléř sv. Petra

29. března     –     Velkopáteční na Svatou zemi

14. dubna      –      Fond sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)

 5. května      –      Na pomoc pronásledovaným křesťanům     *

23. června     –      Svatopeterská na bohoslovce

29. září          –      Na  církevní školství

20. října          –      Na misie

 3. listopadu    –      Na Charitu v arcidiecézi

17. listopadu   –      Na podporu katolických médií        *

*   K poskytnutí sbírek budou v kostelích k dispozici složenky, příspěvky budou odesílány přímo.

Pro příspěvky do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) budou zveřejněny pokyny v rámci akce „DONÁTOR“.

Římskokatolická
farnost Pečky

Římskokatolická farnost Pečky se rozprostírá na území 16 obcí v okrese Kolín a okrese Nymburk. Takto vzniklá Římskokatolická farnost Pečky má dnes celkem 11 kostelů a 2 kaple.

Kontakt

Adresa