Římskokatolická
farnost Pečky

Bůh s vámi.

O naší církvi

Kostely a kaple
naší farnosti

Ve farnosti máme celkem 11 kostelů a 2 kaple. Mezi nejstarší chrámové stavby farnosti patří kostel nejsvětější Trojice v Dobřichově, kde je zachována původní stavba kostela v současné sakristii.

Nepochybně velice starou stavbou je i kostel Zvěstování Páně v Plaňanech, kde můžeme ještě dnes najít románské a gotické části stavby. Již svým zasvěcením svědčí o svém stáří, byť ne původnosti i oba kostely sv. Václava ve Vrbčanech a Žabonosech. Rovněž skramnický kostel má gotický presbytář, opravovaný v závěru 19. století. Kostel v Chotouni projektoval a v letech 1708 – 1710 budoval jeden ze slavných a vynikajících architektů baroka Jan Blažej Santini – Aichel (1677 – 1723). Naproti tomu nejmladšími jsou kostel Narození sv. Jana Křtitele v Plaňanech (konsekrován 18.9.1913) a kostel sv. Václava v Pečkách (benedikován 12.10.1913), který je tedy podle data benedikce nejmladší.

Seznam kostelů a kaplí​

Farní kostel sv. Václava v Pečkách

Novorománský kostel z roku 1912 byl postaven dle návrhu architekta Bohumila Štěrby a vysvěcen v roce 1913. Poslední oprava byla dokončena v roce 2001.

Filiální kostel sv. Jana Nepomuckého v Cerhenicích

Kostel je drobnou barokní stavbou z roku 1734, postaven byl nákladem hraběte Šternberka a jeho manželky, vysvěcen v roce 1735. Poslední rekonstrukce byla dokončena v roce 2013.

Filiální, dříve farní kostel Nejsvětější Trojice v Dobřichově

Barokní kostel z 18. století, vystavěný na místě staršího románského kostela z 10. století, který byl goticky přestavěn ve 14. století.

Filiální kostel sv. Prokopa v Chotouni

Kostel je drobnou barokní stavbou vybudovanou jako kaple mezi lety 1708–10 podle projektu Jana Blažeje Santiniho, vysvěcen byl v roce 1710. Kostel aktuálně prochází částečnou opravou.

Filiální, dříve děkanský kostel Narození sv. Jana Křtitele v Plaňanech

Pseudogotický kostel byl vystavěn stavitelem Gabrielem dle plánů architekta Františka Mikše. Vysvěcen byl v roce 1913, poslední opravou prošel v roce 2009.

Filiální kostel Zvěstování Páně v Plaňanech

Románská stavba ze 12. století je cennou památkou raně středověkého stavitelství. Od postavení sousedního kostela Narození svatého Jana Křtitele sloužil jako hřbitovní. Nyní prochází opravou.

Filiální, dříve farní kostel sv. Jakuba Staršího v Ratenicích

Kostel je hřbitovní novobarokní stavbou z počátku 19. století. Postaven byl na místě původního gotického kostela ze 12. století, který v roce 1811 vyhořel. Aktuálně prochází částečnou opravou.

Filiální, dříve farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Skramníkách

Novogotický kostel z roku 1906 byl dle návrhu architekta Gabriela postaven na místě staršího kostela, před kterým zde stála svatyně založená mnichy ze Sázavského kláštera v roce 1056.

Filiální kostelsv. Václava ve Vrbčanech

Románský kostel, patřící k nejstarším a nejpozoruhodnějším památkám Kolínska, stojí na místě původního kostela, který v letech 992-93 založil zřejmě druhý pražský biskup sv. Vojtěch.

Filiální kostel sv. Václava v Žabonosech

Románský kostel z poloviny 12. století vznikl na místě výrazně větší trojlodní baziliky, důvod jejíž existence je dodnes nejasný. První předrománský kostel zde byl postavený už kolem roku 950.

Filiální kostel (kaple) Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi

Jednolodní pískovcovou novogotickou svatyni nechal v letech 1891–1892 postavit Jan II. z Lichtenštejna, architektem byl Josef Mocker. V letech 2015-2016 prošla kaple obnovou.

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkých Chvalovicích

V majetku města Pečky

Kaple sv. Václava ve Žherách

V majetku rodiny Fantovy

Mapa farností

Římskokatolická
farnost Pečky

Římskokatolická farnost Pečky se rozprostírá na území 16 obcí v okrese Kolín a okrese Nymburk. Takto vzniklá Římskokatolická farnost Pečky má dnes celkem 11 kostelů a 2 kaple.

Kontakt

Adresa