Římskokatolická
farnost Pečky

Bůh s vámi.

Svátosti a náboženství

Svátosti

Možnost přijetí svátosti smíření je mimo neděle před každou mší sv. po dohodě s knězem sloužícím bohoslužbu. V jiných případech si lze čas a místo přijetí svátosti smíření dohodnout s P. Josefem telefonicky (kontakt najdete na konci úvodní stránky webu).

K naplnění povinnosti přijmout tuto svátost alespoň jednou ročně je možné využít celé doby velikonoční, tedy až do Božího hodu Svatodušního.

Podle Apoštolské penitenciárie lze v situaci současné pandemie využít možnosti: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostní rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů a to i smrtelných.“

Výuka náboženství

Starší děti vyučuje Mgr. Josef Nerad vždy v úterý od 15 hod. na faře (aktuálně toto z důvodu COVIDových opatření neplatí).

Výuku mladších dětí je možné dohodnout individuálně.

Římskokatolická
farnost Pečky

Římskokatolická farnost Pečky se rozprostírá na území 16 obcí v okrese Kolín a okrese Nymburk. Takto vzniklá Římskokatolická farnost Pečky má dnes celkem 11 kostelů a 2 kaple.

Kontakt

Adresa