Zpět na aktuality

Leden – únor 2023

Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhla podobně jako v loňském roce, úspěšně, vybralo se opět téměř 80 tisíc korun.

Poděkování patří všem, kteří se na sbírce podíleli – koledníci v Pečkách, v Cerhenicích a v Dobřichově, a samozřejmě všem štědrým dárcům.

Můžeme se těšit, že se podaří opět pokročit v opravách oken Komunitního centra Dobřichov za podíl, získaný z této sbírky. Podobně tomu bylo v loňském roce, kdy jsme získali téměř 58 tisíc. Sbírka pomůže potřebným v republice, i nám.

V sobotu 28. ledna se uskutečnil v kostele sv. Václava benefiční koncert na podporu oprav vitrážových oken. 

Díky nepříznivému počasí a chladu v kostele se nás nesešlo mnoho, ale určitě bylo menší množství posluchačů spokojeno s přednesem manželů Marie a De Vanila.  

Dobrovolné vstupné přineslo přes 7 tisíc korun, spolu s ostatními dary a příspěvky v letošním lednu přibylo na kontě OKNA dalších 12.500,- korun. 

Upřímný dík účinkujícím i všem, kteří přispěli. 

V pátek 3. února započnou na opravě vitrážových oken první práce, Jednotlivé díly budou demontovány a okna budou provizorně zakryta deskami. Díly poputují do dílny, aby se – po opravě a vyčištění – opět vrátily na své místo.  

Bohoslužby v příloze.

S díky a přáním všeho dobra

P. Josef Nerad, fara Pečky

Římskokatolická
farnost Pečky

Římskokatolická farnost Pečky se rozprostírá na území 16 obcí v okrese Kolín a okrese Nymburk. Takto vzniklá Římskokatolická farnost Pečky má dnes celkem 11 kostelů a 2 kaple.

Kontakt

Adresa