DONÁTOR.

V loňském roce se v naší arcidiecézi objevil nový způsob podpory kněží a církve – DONÁTOR. Prostřednictvím Donátora lze přispívat na různé účely: a) podpora mezd kněží – všechny zaslané dary budou použity na platy duchovních; b) podpora farnosti – na různé aktivity farnosti, lze uvést, na jaký účel je dar určen; c) podpora církevního […]

Vracíme se k adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní

Vracíme se k adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní, která byla přerušena  Covidem. Tedy každý třetí čtvrtek v kostele sv. Václava  adorace  v 15 hodin, mše svatá v 16. hodin. V letní době  adorace v 16 hodin, mše svatá v 17 hodin.  

Přehled sbírek v roce 2023

SBÍRKY 2024 leden 2024   –     Tříkrálová 21. ledna      –     Sbírka v rámci neděle Božího slova      * 26. února      –     Haléř sv. Petra 29. března     –     Velkopáteční na Svatou zemi 14. dubna      –      Fond sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)  5. května  […]

Pozvání na koncert

Sobota 9. prosince – kostel sv. Prokopa v Chotouni v 15 hodin adventní koncert spojený s připomínkou  300 let od smrti českého architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla, podle jehož návrhu byl kostel vybudován. Výtěžek bude použit na další opravy kostela. 

Slavení Velikonoc

SVATÝ TÝDEN Ve Svatém týdnu slaví církev tajemství spásy, která Kristus vykonal v poslední dny svého života od počátku svého mesiánského vjezdu do Jeruzaléma. Svatý týden začíná KVĚTNOU NEDĚLÍ.  Tato neděle spojuje předpověděný Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení. Památka vjezdu Páně do Jeruzaléma se odedávna koná slavným průvodem, jímž křesťané slaví tuto událost; napodobují […]

Hudební neděle

V neděli jsme v pečeckém kostele mohli prožít krásné chvíle s hudbou.  Konal se koncert ve prospěch opravy vitráží. Účinkovali Jana Ryklová – soprán, Michal Bragagnolo –  tenor a Michal Hanuš – varhany. Za krásný prožitek děkujeme účinkujícím a účastníkům za finanční přispění na opravu vitráží. Výtěžek – 14 tisíc korun. Díky tomu jsme se […]