Hudební neděle

V neděli jsme v pečeckém kostele mohli prožít krásné chvíle s hudbou.  Konal se koncert ve prospěch opravy vitráží. Účinkovali Jana Ryklová – soprán, Michal Bragagnolo –  tenor a Michal Hanuš – varhany. Za krásný prožitek děkujeme účinkujícím a účastníkům za finanční přispění na opravu vitráží. Výtěžek – 14 tisíc korun. Díky tomu jsme se […]

Leden – únor 2023

Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhla podobně jako v loňském roce, úspěšně, vybralo se opět téměř 80 tisíc korun. Poděkování patří všem, kteří se na sbírce podíleli – koledníci v Pečkách, v Cerhenicích a v Dobřichově, a samozřejmě všem štědrým dárcům. Můžeme se těšit, že se podaří opět pokročit v opravách oken Komunitního centra Dobřichov […]