Kostely a kaple

Ve farnosti je celkem 11 kostelů a dvě kaple

Mezi nejstarší chrámové stavby patří kostel nejsvětější Trojice v Dobřichově, kde je zachována původní stavba kostela v současné sakristii. Nepochybně velice starou stavbou je i kostel Zvěstování Páně v Plaňanech, kde můžeme ještě dnes najít románské a gotické části stavby.

Již svým zasvěcením svědčí o svém stáří, byť ne původnosti i oba kostely sv. Václava ve Vrbčanech a Žabonosech. Rovněž skramnický kostel má gotický presbytář, v závěru 19. století opravovaný.

Kostel v Chotouni projektoval a v letech 1708 – 1710 budoval jeden ze slavných a vynikajících architektů baroka Jan Blažej Santini – Aichel (1677 – 1723).

Naproti tomu nejmladšími  jsou kostel Narození sv. Jana Křtitele v Plaňanech (konsekrován 18.9.1913) a kostel sv. Václava v Pečkách (benedikován 12.10.1913), který je tedy podle data benedikce nejmladší.

 

Farní kostel sv. Václava v Pečkách

Poloha na mapce >>

 

Filiální kostel sv. Jana Nepomuckého v Cerhenicích

Poloha na mapce >>

 

Filiální, dříve farní kostel Nejsvětější Trojice v Dobřichově

Poloha na mapce >>

 

Filiální kostel sv. Prokopa v Chotouni

Poloha na mapce >>

 

Filiální, dříve děkanský kostel Narození sv. Jana Křtitele a filiální kostel Zvěstování Páně v Plaňanech

Poloha na mapce >>                     Poloha na mapce >>

 

Filiální kostel Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi (v majetku rodiny Bukovských, nyní Obce Radim)

Poloha na mapce >>

 

Filiální, dříve farní kostel sv. Jakuba Staršího v Ratenicích

Poloha na mapce >>

 

Filiální, dříve farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Skramníkách

Poloha na mapce >>

 

Filiální kostelsv. Václava ve Vrbčanech

Poloha na mapce >>

 

Filiální kostel sv. Václava v Žabonosech

Poloha na mapce >>

 

Ve Velkých Chvalovicích je kaple sv. Jana Nepomuckého (Město Pečky)

Poloha na mapce >>

 

Ve Žherách kaple sv. Václava (rodina Fantova)

Poloha na mapce >>