Zpět na aktuality

Dopis Farníkům

Milí věřící, 

chci vysvětlit situaci, která vás asi všechny překvapila.

Víte, že jsem se v posledních týdnech velice obtížně pohyboval,

a že po prvotním zlepšení se náhle stav zhoršil a nakonec jsem se stal téměř nepohyblivým.

Důvodem je zlomenina krčku, která byla potvrzena při kontrole v nemocnici s tím, že je nezbytné stav řešit operací –výměnou kloubu.

Pro stále zhoršující se pohyblivost byly omezeny bohoslužby v tomto týdnu. Po ujasnění situace a hledání možností řešit průběh bohoslužeb náhradním způsobem je výsledek následující.

O nedělích bude mše svatá v Pečkách v 9.30 hodin.

O sobotách budou v obvyklých termínech v Chotouni a ve Skramníkách místo mše svaté bohoslužby slova v 16 hodin.

O pátcích 11. a 18. listopadu bude mše svatá v Pečkách

v 9 hodin.

Je pravděpodobné, že podobný průběh bohoslužeb bude i v prosinci. Pořad o Vánocích bude sjednáván, aby se co nejméně lišil od předchozích let. Určitě budete informováni včas, ne jako nyní, kdy se situace musela řešit ze dne na den.

Na příští neděli 13. listopadu je vyhlášena sbírka na podporu katolických médií, nebude prováděna obvyklým způsobem, ale příspěvek je možné odesílat na účet 45301130/2700, variabilní symbol 930730.

Pro případ pohřbu jsou informovány okolní pohřební služby. Potřebné záležitosti farnosti budou řešeny v koordinaci, ke které  je pověřena paní Hana Šifferová, tel. 724079473,

pan Tomáš Hájek, tel. 602235303. 

Římskokatolická
farnost Pečky

Římskokatolická farnost Pečky se rozprostírá na území 16 obcí v okrese Kolín a okrese Nymburk. Takto vzniklá Římskokatolická farnost Pečky má dnes celkem 11 kostelů a 2 kaple.

Stránky

Kontakt

Adresa