Zrušení bohoslužeb

Zrušení bohoslužeb nese v důsledku i nemožnost přistupovat k svatému přijímání. Tuto ztrátu můžeme nahradit Duchovním svatým přijímáním - modlitbou, v níž vyjadřujeme touhu setkat se se svátostným Kristem, a která nás takto s církví spojuje:
 
Pane Ježíši Kriste, 
věřím, že jsi pravdivě a skutečně V nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně alespoň duchovně a učiň si u mě příbytek. 
 Pane, zůstaň se mnou a nedopusť abych se od tebe odloučil.
/Kancionál 042/
Nebo:
Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen
a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh;
rozmnož v nás světlo této víry
a zapal naše srdce ohněm své lásky,
abychom se skrze tebe
klaněli Otci v Duchu a v pravdě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 
Další modlitby je možné nalézt na webu církev.cz.
Je tam uveden i manuál pro domácí nedělní bohoslužbu pro dospělé a s dětmi.
Dále Novéna pro zastavení epidemie koronaviru.
 
Na závěr slovo našeho arcibiskupa:
V této nelehké situaci prosím Boží milosrdenství, 
naši ochránkyni z Palladia země české a národní světce  
o přímluvu a pomoc.
 
Váš P. Josef