Svatoprokopská pouť

Letošní oslava patrona kostela v Chotouni sv. Prokopa byla ve větším rozsahu než v minulých letech. Důvodem byla generální oprava sázavského kostela Panny Marie, v místě působiště sv. Prokopa, proto byly letošní bohoslužby rozšířeny na tři dny.
Je jisté, že i přes dlouholetou tradici sázavských poutí, se našlo dost poutníků, kteří přijeli či přišli na pouť do jeho rodiště, mnozí dokonce navštívili Chotouň poprvé v životě.


Pro farnost to znamenalo více starostí a práce s přípravou pouti a vybudování nutného, ale potřebného zázemí. Podařilo se díky pomoci mnoha dobrovolníků.
Všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli, patří poděkování. Nechci nikoho jmenovat, protože bych mohl někoho zapomenout, ale všem patří upřímný dík za pomoc, ať byla materiální,  pracovní při dovozu potřebných předmětů, či převzetí některých mých služeb a povinností.


Ať na přímluvu svatého Prokopa Pán všem pomocníkům a dobrodincům požehná.

P. Josef Nerad, farář v Pečkách.