Opravy kostelů

Opravy, plánované a připravované pro letošní rok jsou téměř hotové.

Pokračovali jsme na opravě střechy kostela sv. Prokopa v Chotouni. Dílo bylo podpořeno dotací od Ministerstva kultury ve výši 700 tisíc korun,

200 tisíc korun poskytlo Arcibiskupství pražské ze Svépomocného fondu. Přispěli i někteří farníci, za což jim patří upřímné „Pán Bůh zaplať“.

Zbývá uhradit necelých 300 tisíc korun.

Naplnil se i předpoklad v pokračování opravy kostela Zvěstování Panně Marii v Plaňanech, a to vymalováním vnitřku kostela (kromě presbytáře). I zde byla dotace od Ministerstva kultury ve výši 785 tisíc korun, další příspěvek od Městyse Plaňany ve výši 200 tisíc korun. Dílo je finančně pokryto dotacemi.

Nejobtížnějším úkolem, který jsme podle okolností připravili, je rekonstrukce farní budovy v Dobřichově na komunitní centrum. Již před několika lety se podařilo provést generální opravu střechy. Na základě příslibu dotace byla proto připravena i první část rekonstrukce, zahrnující druhé nadzemní podlaží, vstupní část v prvním nadzemním podlaží a napojení na vodovod, plyn a kanalizaci. Bohužel, skutečná výše dotace je menší, než byla původně přislíbena. K tomu ještě přibyly problémy, vyvolané omezením téměř všeho kvůli koronaviru. Dílo se dokončí podle záměru, aby mohla být dotace vyplacena, zůstává problém získat chybějící finanční prostředky. Dotace je ve výši necelých 3 mil. korun, náklady jsou ve výši 4,2 mil. korun.

Začátkem října jsme započali s připravovanou opravou vitrážových oken na kostele sv. Václava v Pečkách. Oprava bud převážně financována z prostředků, poskytnutých Městem Pečky. Je to jednak bezúročná půjčka ve výši 300 tisíc korun a příspěvek ve výši 20 tisíc korun.

I touto cestou bych chtěl poděkovat Městu Pečky a jeho představitelům za poskytnutou pomoc.

Byl chemicky ošetřen krov v kostele sv. Jakuba v Ratenicích proti dřevomorce. Akce byla podpořena příspěvkem Obce Ratenice.

Jak vidíte, nebylo toho málo, co jsme si pro letošní rok připravili. Netušili

jsme, jak složitá situace nastane, jak bude obtížné zajistit realizaci, ale především jak získat potřebné finanční prostředky.

Jsem si vědom, že většina z vás, kdo budou tyto řádky číst, neoplývá velkými hmotnými statky, ale přesto se obracím s prosbou – pokud vám to finanční situace dovolí – o finanční podporu našich oprav. Na dobrodince je pamatováno při mši svaté, která je na tento úmysl obětována jednou za měsíc.

A také prosím o modlitby, aby se podařilo letošní dílo zvládnout po všech stránkách. Ne pro moji slávu, ale pro zachování dědictví, které jsme převzali po předchozích generacích a které bychom měli předat těm, kteří přijdou po nás.

Na závěr mi dovolte jednu, možná trochu provokativní poznámku.

Dojeďte se podívat do Kostelní Lhoty. Ještě před nedávnem chátrající kostel září po opravě. Kostel neopravoval pan probošt z Poděbrad, ani hradecké biskupství, ale postarala se o to obec a občané. Nechtěli byste se i vy inspirovat tímto příkladem, hodným následování? Vždyť kostel je přece pro věřící (a nejen pro ně, ale pro všechny občany) a proto by také oni měli mít starost, jak jejich kostel vypadá a jak je možné napomoci, aby nechátral. Nenechávat všechno na faráři, který se mění – přichází a odchází - ale vzít stav kostela za své, protože občané zůstávají stejně jako kostel. Vzhled města či obce je také jejich vizitkou.