NEBOJTE SE!

Na závěr slova k povzbuzení. Jsou to slova svatého papeže Jana Pavla II., které pronesl při svém uvedení do úřadu v říjnu 1978.

V dnešní situaci platí stejně jako před čtyřiceti dvěma lety.

A možná ještě s větším důrazem.

 

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,

z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

 

Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho,

co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!

A konečně, nebojte se sami sebe.

 

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“

Tato slova potřebujeme dnes možná více než kdy jindy.

 

Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten,

kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa,

kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou.

 

A tento někdo je Láska…

Jen on se může plně zaručit za slova: „Nebojte se!“