K současnému nebezpečí nákazy se vyjádřili naši biskupové

Bratři a sestry,
ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádná opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 202 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení 
ze dne 6. března 2020 respektovat.
 
Z opatření vyplývá, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob.
 
Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.
 
Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.
Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebu, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí do zaměstnání.
 
Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.
 
10. března 2020
Biskupové Čech a Moravy
 
Podle doporučení České biskupské konference se při pozdravení pokoje omezíme na pokynutí hlavou vůči sousedovi v kostele. 
Zároveň nebudou použitelné kropenky v kostele.
 
Slovo duchovního otce farnosti:
Všechno dění kolem nové epidemie nahání strach. Není divu, vždyť sdělovací prostředky o ničem jiném téměř nemluví, situací se zabývá vláda i další orgány. všechny zprávy pak vyvolávají strach. Strach z neznámého a především strach ze smrti. Jistě, že je kolem nás mimořádná situace, ale pokud jsme věřící, máme také naslouchat slovu našeho Spasitele, který říká: "NEBOJTE SE!"
 
Nemáme ztrácet důvěru v Boží pomoc a ochranu. Nemáme ztrácet důvěru v Toho, který slíbil, že s námi bude stále, až do skonání světa. A i když dopouští, nikdy neopouští.  Buďme tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice /Mt 10, 16/. Nezapomínejme ani na skutečnost, že i běžná chřipka napadne každý rok mnoho lidí a také bere své oběti, kteří nákazu nepřežijí. Projevujme svou důvěru modlitbou, spojenou s ochotou přijímat Boží vůli. Může se stát, že přijdou ještě další omezení, která nás mohou mnohem víc bolet, než ta dosavadní. Přijměme je 
s vědomím,  že přinášíme oběť, která vyústí v dobro.
 
Váš P. Josef